Ambitious partnerships

CheckWare bygger ambisiøse partnerskap for helhetlige digitale helsetjenester!

Sammen leverer vi løsninger som gir en bedre brukeropplevelse for helsepersonell og øker mulighetene for en mer aktiv pasientmedvirkning.

Vi er en solid støttespiller som tar samfunnsansvar innen økosystemet for digitale helsetjenester og ønsker likeverdige partnere som kan dekke våre kunders helhetlige behov.

CheckWare er partner med Norsk Helsenett.

Partnerskapet med DIFI muliggjør pålogging via ID-porten.

CheckWare er stolt medlem av:

CheckWare AS

Bassengbakken 1
7042 Trondheim

+47 47805100

info@checkware.com

Norwegian Org.no. 990808414

ISO_IEC_27001_BW_REVERSED-01.png