Din støttespiller innen digitale helsetjenester

CheckWare er et norsk programvareselskap som har tatt en ledende posisjon innen digital pasientmedvirkning.

Vi er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale helsetjenester for sine pasienter og innbyggere.

Vi leverer løsninger med høy faglig kompetanse og kvalitet for digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram.

Vår visjon er at pasienter over hele verden skal få mer effektiv hjelp gjennom digitale helsetjenester.

-

-

-

Kartlegginger
Rettighetsbelagte kartlegginger
Pasienter

Utfordringer vi ønsker å løse

Bedre tid til hver pasient

Pasientene selvrapporterer hjemmefra. Dette gir enklere innsamling og oppfølging av informasjon til bruk i klinisk arbeid, forskning og kvalitetsarbeid. Fra våre kunder har vi fått tilbakemelding om 64 prosents reduksjon i administrativt arbeid og 30 minutters reduksjon i tid brukt på hver kartlegging. Denne frigjorte tiden kan brukes på pasientbehandling.

Tid til pasienter som trenger det

Avstandsoppfølging gjør det enklere for helsepersonell å bruke tid på pasienter som trenger det mest. Pasientene rapporterer hjemmefra og får styre sin egen hverdag i størst mulig grad, og helsevesenet får gi hjelp til de som virkelig har behov for det.

Forbedre livskvaliteten

Å fortelle åpent om egen helsetilstand kan være en belastning for pasienter, spesielt innen rus og psykisk helse. Digital selvrapportering synes å øke egenmotivasjonen og skaffer klinikerne verdifulle pasientdata.

Forskning viser at eierskap til egen helse øker kompetansenivået. Selvrapportering kan forbedre pasientens livskvalitet, samt redusere behovet for behandling.

Kunnskap om utfallet av behandlingen

Ved hjelp av CheckWare kan helse- og omsorgssektoren måle pasientenes status og utvikling over tid. Bruk av PROMs (patient reported outcome measures) gjør det enkelt å måle utfallet av behandlingen basert på pasientens opplevelse.

God helse for alle

CheckWare ønsker å bidra til å løse FNs bærekraftsutfordringer innen god helse. Vi kan bidra i oppbyggingen av kostnadseffektive helsetjenester og sikrer kvalitet i digitale helsesystemer hvor som helst i verden.

 

Om CheckWare og digitale helsetjenester

Kristin T. Lærum,

kvalitet, utvikling- og strategisjef ved Vestre Viken

CheckWare åpner opp en helt ny verden av muligheter for oss og sikrer kvalitet i hele pasientforløpet.

Andreas Sigvaldsen,

digitaliseringsansvarlig i nye Ullensvang kommune

Vi har samarbeidet med CheckWare siden 2015. Det er en av de mest pålitelige private helseteknologiaktørene i Norge, med gode leveranser til spesialisthelsetjenestene rundt omkring i Norge.

Helseminister Bent Høie,

Sykehustalen 2020

OM NETTBASERTE BEHANDLINGSPROGRAM

Resultatene for eMeistring er fantastiske. Terapeutene behandler tre ganger så mange pasienter som ved fysisk oppmøte. (…) Dette er kroneksempelet på pasientens helsetjeneste!

Om CheckWare

CheckWare er markedsleder innen løsninger for digital pasientmedvirkning i Norge.

CheckWare er utviklet spesielt for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digital selvrapportering for å følge opp pasientens helsestatus, måle pasientrapportert behandlingsutfall og tilby nettbaserte behandlingsprogram til pasientene.

Vi tilbyr sikre digitale løsninger som kan tilpasses ethvert behandlingsforløp. Løsningen gir tilgang til alle kartlegginger, psykometriske tester, screeningverktøy og PROMs det er behov for.

CheckWare er benyttet av 280.000 pasienter hos våre 250 kunder.

Selskapet har ambisjon å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.